9 juni under demokratifesten vid lagtinget

2019

Söndag 9 juni, från kl. 15.00​​​​​​
Demokratifest på självstyrelsedagen

Fest och firande av självstyrelsedagen i Självstyrelseparken framför Ålands lagting. Program för alla sinnen och människor i alla åldrar, ett firande i demokratins och hållbarhetens tecken!

Konsert – Teater – Ålandspannkaka – Familjegympa – Kaninhoppning – Filmpremiär – Plogging – Popup-diskussioner - Jubileumsfirande och mycket mer!

Åk gratis med landsortsbussarnas extraturer på självstyrelsedagen! Extra bussturlista finns på Ålandstrafikens hemsida: https://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor/bussturlistor

Scenen

15.00  Talmannen och lantrådet hälsar välkommen till demokratifesten!
15.10  Teater, talkshow och heta stolen – En show av Ungdomarnas miljörörelse på Åland.
15.30  Familjegympa med Fananamma – Fart, fläkt, roliga övningar och rörelseglädje för hela familjen. Arrangör: Liberalerna på Åland
Direktsänds
16.00
  Lise & Gertrud - Två röster och en cello. Lise & Gertrud är en svensk duo som slår knockout på publiken med sina versioner av låtar som ”alla” har hört. På ett avskalat och personligt sätt skapar dessa supermusikaliska artister något alldeles eget. Anslaget är direkt och de har den där benådade förmågan att etablera fullständig kontakt med publiken från det de stiger upp på scenen till det de tar sista tonen. Konserten är en hyllning till fredens öar - och kärleken till havet och skärgården. Tillsammans med barn från Ålands musikinstitut (ÅMI) framför de också några mycket kända åländska sånger. Konserten kan ses via livestream. Arrangör: Nordens institut på Åland www.nipa.ax/sv/kalender/lise-gertrud

17.00  Ungas viktigaste frågor under supervalåret? Samtal mellan unga och politiker.
17.20  Resultatet från ploggingturen uppmärksammas.
17.30  Mångkulturella Åland i folkdräkt. Uppvisning och dialog om hur det är att vara ny på Åland.

Lagtinget – auditoriet

15.30-16.15  Föreläsning: Om alla började plogga skulle nedskräpning vara ett minne blott! Men vad är plogging? Erik Ahlström, ploggingens upphovsman, inspirerar med sin ”barfota” föreläsning, där han på ett pedagogisk, engagerande och tydligt sätt förklarar att allt hänger ihop. Foten, kroppen, sinnet, naturen och vår miljö och hur vi på ett enkelt sätt kan vara del av en förändring för att skapa en bättre värld. Se fortsättning på programmet under ”övriga platser". Arrangör: Städa Åland – Ålands Natur & Miljö
16.30-17.15  Alla kan blomstra – Premiärvisning av bärkraftfilm.

Lagtingets traditionella självstyrelsedagsfirande

18.00  Ålands lagting uppvaktar vid Julius Sundbloms staty
18.45  Program i lagtingets plenisal med bland annat sång och musik med Intermezzokören, kaffe och tårta

Måndag den 10 juni

11.00 - 11.45  Självstyrelse, självständighet och              Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Auditoriet 
                         förhållande till statsmakten

11.00 - 11.45  Barn och Unga rör sig för lite                     Arrangör: Rådet för idrott, motion     Rum: Ramsö
                         – vem äger problemet?                                                  och hälsa

LUNCHFÖRELÄSNING
12.00 - 12.45  Svenska ministern Ann Linde, Frihandel  Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Foajén
                         under attack – Vinner Trumps America
                         First eller Nordens fria och rättvisa handel?

12.00 - 12.45  Så här hörs Ålands och skärgårdens        Arrangör: Finlands riksdag                   Rum: Auditoriet
                         röst i riksdagen

12.00 - 12.45  Ungas sociala inkludering i Norden          Arrangör: MUCF/NABO                        Rum: Ramsö

13.00 - 13.45  Musselodling – en bra åtgärd mot            Arrangör: Stockholms universitet      Rum: Fiskö
                        övergödning i Östersjön?

13.00 - 13.45  Digitalisering den nya infrastrukturen     Arrangör: Nordens välfärdscenter     Rum: Ryssö

13.00 - 14.15  Klimatsmarta livsstilar för alla                   Arrangör: ReGeneration 2030             Rum: Ramsö 
                         generationer: Hur får vi allt snack att
                         bli konkreta lösningar i vår vardag?

Programpunkten direktsänds
14.30 - 16.15   Bärkraftsmötet - Omställning pågår        Arrangör: Nätverket bärkraft.ax         Rum: Auditoriet

16.00 - 16.45   Studentmobilitet och funktionshinder    Arrangör: Nordens välfärdscenter     Rum: Ryssö
                          i Norden

16.00 - 16.45   Östersjön och Klimatet                               Arrangör: Socialdemokraterna           Rum: Ramsö

Programpunkten direktsänds
17.00 - 17.45   Nordens nya relevans                                Arrangör: Nordiska ministerrådet      Rum: Ryssö

17.00 - 17.45   Trygghetsboende                                        Arrangör: Liberalerna på Åland          Rum: Fiskö

17.00 - 17.45   Var studera som ålänning?                        Arrangör: Svenska Finlands folkting  Rum: Auditoriet 
                       – dragkampen mellan Finland och Sverige

Programpunkten direktsänds
17.00 - 18.30   Öka takten, om hållbarhetspolitik             Arrangör: Hållbart initiativ                 Ute: Alandicas entré

17.45 - 18.00   Mångkulturella Åland i folkdräkt               Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Foajén

18.00 - 18.45   Landhöjning för Åland – från landskap    Arrangör: Ålands framtid                    Rum: Ryssö
                           till land inom Finland

18.00 - 18.45   Folkdansarna på Åland                               Arrangör: Fören. Norden på Åland, Sittkoffs galleria

18.00 - 18.45   Den ökande engelskan i samhället           Arrangör: Tankesmedjan Magma     Rum: Auditoriet 
                          - ett bekymmer eller en möjlighet?

18.00 - 18.45   Kostens betydelse för äldre                       Arrangör: Svenska pensionärsförbundet Rum: Fiskö

18.00 - 18.45   Erfarenhetsexpertis                                     Arrangör KRAN rf                                 Rum: Saggö
                        – möten som bär framåt         

18.45 - 20.45   Kunskapens kväll                                         Arrangör: Ålands fredsinstitut            Rum: Foajén 

Tisdag den 11 juni

10.00 - 11.45   Ett nytt jordbruk - Socialt, miljömässigt                   Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Fiskö
                          och ekonomiskt hållbart

10.00 - 11.45   Nyinflyttade ungdomars utbildningsväg i                Arrangör: En säker hamn                            Rum: Ryssö
                          Finland - en jämförelse mellan de nordiska länderna

10.00 - 11.45   Vägledning på Åland                                                    Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Ramsö
                          OBS! Förhandsanmälan till: yana.jahren@regeringen.ax

LUNCHFÖRELÄSNING
12.00 - 12.45   Politik och journalistik i alternativens tid                 Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Foajén

12.00 - 12.45   Paradigmskifte på gång inom matproduktionen   Arrangör: Ålands landsbygdscentrum       Rum: Fiskö

13.00 - 13.45   EU-fika - ett samtal om europeisk politik                 Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Foajén
                         i förändring

Programpunkten direktsänds
13.00 - 13.45  Hedersförtryck - och våld i Norden                            Arrangör: Nordiska ministerrådet      Rum: Auditoriet

14.00 - 14.45  Vi är redan här - We are already here                        Arrangör: Inkluderande kulturliv               Rum: Ramsö
                          - Vi er allerede her                                                             i Norden

14.00 - 14.45  Viktiga valfrågor för barn och unga                            Arrangör: Rädda barnen på Åland             Rum: Ryssö
                                                                                                                    och Ålands ombudsmannamyndighet

14.00 - 15.45  Inkluderande ledarskap                                    Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande  Rum: Fiskö

15.00 - 15.45  Den digitala kommunen - en framtidsväg                 Arrangör: Ålands landskapsregering       Rum: Husö

15.00 - 15.45  Barnrätt i praktiken -                                                     Arrangör: Rädda barnen på Åland           Rum: Ryssö
                         föreläsningen för dig som bestämmer                        och Ålands ombudsmannamyndighet                          

15.00 - 15.45  Long term and recent global developments in        Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Saggö
                         online voting - the importance of pioneers

16.00 - 16.45  Lärandecirkel som metod för                           Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande Rum: Fiskö
                         kompetensutveckling

16.00 - 16.45  Calculating Cost-Efficiency in Multichannel              Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Saggö
                         Elections: Is Internet Voting Cheaper?

16.00 - 16.45   Kulturpolitisk debatt                                                     Arrangör: Ålands Kulturdelagetion           Rum: Ryssö

Programpunkten direktsänds
17.00 - 18.45   Partiledardebatt                                                             Arrangör: AlandicaDebatt                          Stora salen

Publicerad 6.11.2019
Uppdaterad 7.11.2019